WYPRÓBUJ I ZATRUDNIJ ( TRY & HIRE )

Usługa ta łączy korzyści rekrutacji stałej i pracy tymczasowej. Dzięki niej istnieje możliwość sprawdzenia kandydata na Państwa pracownika w praktyce, zanim zdecydują się go Państwo zatrudnić na stałe. Ten okres próbny gwarantuje Państwu większą elastyczność jako pracodawcy i bezpieczeństwo zatrudnienia, eliminując tym samym wiele kosztów pracowniczych.

JOB INNOVATION odpowiada za przeprowadzenie całego procesu rekrutacji i selekcji, przedstawiając kandydatów odpowiadających wskazanemu przez Państwa profilowi. Gwarantuje to Państwu obniżenie kosztów oraz oszczędność czasu.

Kandydat wybrany przez Państwa jest skierowany do pracy w Państwa firmie. Formalnie jest zatrudniony przez JOB INNOVATION na podstawie umowy o pracę, w oparciu o ustawę o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Czas zatrudnienia zewnętrznego umożliwia Państwu weryfikację umiejętności, kwalifikacji danego pracownika.