• agencja pracy francja
  • agencja pracy podkarpackie
  • agencja pracy wielkopolska
  • agencja pracy tymczasowej

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

Daje możliwość szybkiego dostosowywania poziomu zatrudnienia do potrzeb kadrowych w Państwa firmie, np. w okresie wzmożonego zapotrzebowania na personel. Usługa ta polega na skierowaniu do Państwa firmy pracowników wyselekcjonowanych według określonych przez Państwa kryteriów. Agencja Pracy JOB INNOVATION znajduje, zatrudnia i kieruje pracowników do pracy w Państwa firmie. Na czas trwania powierzonych zadań zatrudnione osoby stają się pracownikami JOB INNOVATION, Państwa firma pracodawcą użytkownikiem. Agencja Pracy przejmuje pełną obsługę kadrowo-płacową pracowników (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy, świadczenia chorobowe, urlopy, itp.).

Dzięki zatrudnianiu pracowników tymczasowych Pracodawca ogranicza koszty pracy, gdyż:

– Pracodawca ponosi koszty wynikające wyłącznie z rzeczywistego (przepracowanego) czasu pracy, ponieważ pracownicy tymczasowi są zatrudniani tylko wtedy, gdy jest potrzeba zwiększenia zatrudnienia i pracują do czasu wykonania zleconych zadań

– wynagrodzenie płacone Agencji Pracy Tymczasowej stanowi koszt uzyskania przychodów dla przedsiębiorcy zatrudniającego pracownika tymczasowego

– Agencja Pracy gwarantuje pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach we wskazanym terminie, pozwala to ograniczyć fluktuację i jest idealnym rozwiązaniem, gdy pracownicy etatowi nie posiadają odpowiednich uprawnień

– do współpracy z pracodawcą zawsze przydzielony jest koordynator projektu, który dba o dobrą komunikacje w trójstronnym układzie między pracownikiem, agencją, a pracodawcą użytkownikiem, odpowiada za realizację zamówienia i codzienne monitorowanie zespołu pracowników tymczasowych

W ramach pracy tymczasowej Job Innovation oddelegowuje pracowników do krajów Unii Europejskiej, w szczególności do Francji, gdzie ta forma pracy od wielu lat jest stosowana i popularna. Z roku na rok coraz więcej firm w Polsce chętnie korzysta z pracy tymczasowej. Nasi klienci, którzy zdecydowali się na tą formę współpracy to w większości firmy z województwa wielkopolskiego i podkarpackiego, ale każdego dnia zdobywamy nowych klientów i poszerzamy obszar naszego działania.

“Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej, niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej.”

Henry Ford