DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Odpowiedź jest bardzo prosta – JESTEŚMY SKUTECZNI!

Wszystkie nasze rozwiązania kreujemy opierając się na oczekiwaniach, potrzebach i wymaganiach naszych Klientów. We współpracy z Klientami kierujemy się zasadami:

1. MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ
– rozwiązania, które oferujemy w 100% oparte są na oczekiwaniach naszych Klientów.

2. PROSTOTA I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA
– stawiamy na przejrzystość i efektywność stosowanych rozwiązań.

3. SZYBKOŚĆ
– mamy świadomość jak dynamicznie potrafi zmieniać się sytuacja u naszych Klientów. Jesteśmy w ciągłej dyspozycji, gotowi do kolejnych wyzwań.

4. WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA
– to dla nas klucz do powodzenia każdego zadania.

5. ZAANGAŻOWANIE
– w każde zadanie angażujemy wszystkie dostępne zasoby, bez względu na to czy potrzebują Państwo jednego pracownika na tydzień czy stu na miesiąc.

Korzyści z naszych rozwiązań:

1. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
– najwyższa jakość kandydatów – selekcjonujemy wedle ściśle ustalonych kryteriów
– wsparcie działu personalnego – wszelkie działania przejmuje JOB INNOVATION
– gwarancja – każdy projekt rekrutacyjny objęty jest okresem gwarancyjnym

2. PRACA TYMCZASOWA
– uelastycznienie zatrudnienia – dopasowanie wielkości zatrudnienia do bieżących potrzeb
– obniżenie kosztów administracyjnych – procesy rekrutacji i zatrudnienia całkowicie przechodzą na struktury JOB INNOVATION
– gwarancja płynności zatrudnienia – zawsze dostarczamy wymaganą liczbę osób
– obniżenie kosztów zatrudnienia – w przypadku umów cywilnoprawnych

3. ADMINISTRACJA PŁAC I KADR
– przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, PFRON, GUS
– redukcja kosztów utrzymania systemu informatycznego w zakresie oprogramowania kadrowo-płacowego

4. USŁUGA TRY & HIRE
– minimalizacja ryzyka rekrutacyjnego
– maksymalnie skuteczna weryfikacja potencjalnego pracownika

Zapytanie ofertowe