ADMINISTRACJA PŁAC I KADR

W ramach tej usługi zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie naliczania płac oraz obsługę dokumentacji kadrowej. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za naliczanie płac i prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki tej usłudze uwalniają się Państwo od czasochłonnych i wysokospecjalistycznych działań, koncentrując wysiłki i zasoby na podstawowych celach działalności biznesowej, redukując jednocześnie koszty działalności.

ADMINISTRACJA PŁAC obejmuje:

 • naliczanie wynagrodzeń
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń zawierających informacje wymagane drukiem RMUA
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS
 • obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z ZUS poprzez program Płatnik
 • przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu
 • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PFRON
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT

ADMINISTRACJA KADR obejmuje:

 • administrowanie teczkami osobowymi
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • ewidencjonowanie urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
 • kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • monitoring wszystkich istotnych terminów, np. kończących się umów o pracę czy powrotów z urlopów macierzyńskich
 • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowywanie i wysyłanie deklaracji typu DEK
 • sporządzanie deklaracji do GUS
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • przygotowywanie raportów kadrowych
 • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, PFRON, GUS

Ponadto zapewniamy całkowitą poufność informacji, dostęp do konsultacji z wykwalifikowanymi specjalistami ds. kadr oraz bieżący dostęp do danych kadrowych i dokumentów pracowniczych.

Miesięczne wynagrodzenie z tytułu administracji kadr w zależności od zakresu świadczonych usług oraz ilości pracowników wynosi od 13 zł/osobę

Miesięczne wynagrodzenie z tytułu administracji płac w zależności od zakresu świadczonych usług oraz ilości pracowników wynosi od 13 zł/osobę

W przypadku łączenia usług ceny podlegają indywidualnym negocjacjom.